Crisiscommunicatie: veel mensen denken dat dit een unicum is, dat slechts incidenteel aan de orde is. Maar in feite spelen crises zich vaker af dan je denkt. Je kunt er maar beter goed op voorbereid zijn. In dit artikel geven we je een aantal belangrijke tips.

1. Stuur richting het best case-scenario

Stel jezelf de volgende vraag: “Hoe kunnen we er met communicatie aan bijdragen dat we sturen richting het best case-scenario?” Dit helpt bij het opstellen van de scenario’s en de juiste redeneerlijnen per scenario. Op deze manier benader je alles en iedereen op het eerste vlak op een positieve manier.

2. Toon empathie

Of je nu met een acute crisis te maken hebt of een crisis probeert te voorkomen: het eerste wat je doet is je verplaatsen in de ander en erkennen dat de situatie hen kan benadelen. Met het erkennen en benoemen van bijbehorende emoties voelt de ander zich gehoord. Dat is de start van wederzijds begrip. Het erkennen van de benadeelde is meestal ook het eerste contactmoment en leidt tot nog meer grip op het speelveld, maar zorg voor een positief geframede afronding. Spreek niet alleen over het negatieve of droevige.

3. Help iedere doelgroep

Help iedere doelgroep door een kader op te stellen met scenario’s, waardoor ze zelf de keuze kunnen maken en zich eigenaar voelen van het gevolg: “wat kun jij zelf doen om bij te dragen aan een positief resultaat?” Een handelingsperspectief is key. Vergelijk het met de coronacisis: door 1,5 meter afstand te houden en handen te wassen kun jij er mede voor zorgen dat de ic’s niet overbelast worden.

4. Maak een duidelijke keuze

Als communicatie-expert weet je dat een sterk online landschap, naast alle offline mogelijkheden, gebaat is bij een duidelijke selectie van kanalen. Dit geldt ook voor crisiscommunicatie. Maak niet alleen duidelijk en overzichtelijk wanneer je communiceert, maar ook via welke middelen. Een veelheid aan communicatiemiddelen schept niet per definitie meer helderheid. Zo stel je in een app bijvoorbeeld alle informatie beschikbaar en stuur je pushberichten bij noodsituaties, meer heb je dan niet nodig.

5. Communiceer frequent en duidelijk over de structuur

In tijden van een crisis is de informatiebehoefte groot. Daarom was het een gemiste kans tijdens bijvoorbeeld de coronacrisis, bij de persconferenties van Rutte: het was niet altijd duidelijk of de persconferenties regelmatig plaatsvonden en hoe informatie verder voor de burger beschikbaar gesteld werd. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat er geen open eindjes ontstaan. Wees altijd duidelijk over de vervolgstappen.

Benieuwd naar hoe een eigen app jou kan helpen in tijden van een crisis? Plan gratis een vrijblijvend adviesgesprek in.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.