Intern wordt steeds meer aandacht besteed aan de communicatie van managers en CEO’s naar hun medewerkers. Het doel hiervan is om medewerkers meer te betrekken met de organisatie waardoor er een langdurige en gezonde werkrelatie ontstaat. Daarom behoort effectieve leiderschapscommunicatie tot één van de interne communicatietrends van 2023.

In dit artikel geven wij vijf tips om leiderschapscommunicatie effectief in te zetten binnen je interne communicatiestrategie.

  1. Betrek leiders in alle interne communicatieactiviteiten

Door als leider actief aanwezig te zijn tijdens interne communicatieactiviteiten, wordt je meer zichtbaar in de organisatie. Dit geldt niet alleen voor digitale activiteiten zoals een video met een kerstgroet van het team, maar ook fysiek. Dit kun je als leidinggevende doen door aanwezig te zijn bij uitjes en het vieren van jubileums.

Medewerkers vinden het waardevol wanneer hun leidinggevende betrokken is met het team. Actief aanwezig zijn bij interne communicatieactiviteiten zorgt er uiteindelijk dus voor dat je als leidinggevende een sterkere relatie opbouwt met je medewerkers.

  1. Storytelling maakt de visie en waarden duidelijk

Storytelling is niets meer dan het vertellen van verhalen aan de doelgroep die relevant zijn en geloofwaardig overkomen. Vaak wordt storytelling alleen ingezet bij externe communicatie, maar storytelling is juist een goede tool om de visie en waarden intern te laten leven.

De directie vindt het vaak van groot belang dat deze visie en waarden eenduidig zijn. Wanneer je hiervoor storytelling inzet, zijn praktijkvoorbeelden een goed middel waar interessante gesprekken uit kunnen voortkomen.

Licht de waarden en visie van de organisatie toe met een kort verhaal of een voorbeeld uit het echte leven. Dit draagt bij aan het verbinden van medewerkers met het bedrijf.

  1. Vergroot de zichtbaarheid door middel van video’s

We weten allemaal al dat video’s goed werken voor de externe communicatie. Maar nu steeds meer mensen op afstand werken, wordt het gebruik van video’s in de interne communicatie ook steeds populairder.

Instructies, berichten van de CEO, een onboardingsproces of nieuwtjes in de vorm van video’s maakt de boodschap persoonlijker dan een simpele mail. Een saai onboardingsproces wordt persoonlijker én leuker wanneer je korte video’s maakt. In deze video’s kunnen verlofaanvraag of de ziekteregeling worden uitgelegd door de HR-manager. Daarnaast kan de desbetreffende manager belangrijke informatie over de start toelichten.

De inzet van video’s vergroot de zichtbaarheid, transparantie en authenticiteit van de leidinggevenden. Dit zorgt uiteindelijk voor meer betrokkenheid tussen je medewerkers en leidinggevenden.

  1. Centrale plek voor communicatie van management

Richt een centrale plek in voor de communicatie van het management zodat iedereen dit eenvoudig terug kan vinden. Door een centrale plek te creëren zal er minder ruis ontstaan in de interne communicatie. Hier kunnen bijvoorbeeld de video’s worden geplaatst of de wekelijkse/maandelijkse updates van de afdeling of organisatie.

  1. Organiseer townhall meetings

Ondanks dat de wereld steeds meer digitaal wordt, loont het zich om fysiek met elkaar samen te komen. Een ‘townhall meeting’ is een goed voorbeeld daarvan.

Tijdens zo’n vergadering komen medewerkers én directie samen om verschillende zaken te bespreken. Zo deelt de directie beleidsmatige zaken en krijgen medewerkers de ruimte om vragen of bezorgdheden uit te spreken. Dit soort vergaderingen zijn een effectieve manier om intern vertrouwen op te bouwen.

Met deze vijf tips weet jij nu hoe de CEO, managers of leidinggevenden van jouw organisatie leiderschapscommunicatie effectief kunnen inzetten. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan om te sparren over hoe wij samen de interne communicatie van jouw organisatie kunnen optimaliseren.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.