Privacy

Alles op een rij

Hier vind je een overzicht van de huidige voorwaarden en overeenkomsten van Business Apps en onze labels Assurantie Apps, Zwem Apps en Gym Apps. Via het menu aan de linkerzijde kun je de verschillende onderwerpen bekijken en/ of downloaden.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de producten en diensten van Business Apps.

De algemene voorwaarden zijn via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Algemene voorwaarden

Ons cookie beleid

Tijdens een bezoek aan de websites van Business Apps worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kun je lezen welke informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien geven wij een toelichting wat je kunt doen als je geen of niet alle cookies wilt accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van Business Apps via je browser op de harde schijf van je eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies zoals:

 • Het onthouden van je loginnaam of instellingen;
 • Het opslaan van je voorkeuren, zodat je dit maar één keer hoeft aan te geven;
 • Het afstemmen van advertenties op je interessegebied.

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Welke cookies zijn er?

Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk.

Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes je tijdens het websitebezoek hebt gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren.

Prestatie – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina’s je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe je op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee je identiteit kan worden achterhaald en de gegevens blijven anoniem.

Targeting – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt.

Welke cookies worden er door Business Apps gebruikt?

Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maakt Business Apps gebruik van de volgende cookies:

Omschrijving Waarom deze cookie? Welk type cookie is dit? Hoelang wordt deze bewaard?
Google Tag Manager Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke elementen bevatten voor het functioneren van de website Functionele cookies sessie
LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Instagram Hierdoor kun je informatie op onze website delen via social media. Functionele cookies 30 dagen
Google Analytics Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar de bezoeker vandaan komt. Prestatie cookies 2 jaar
Google AdWords conversie pixel Registreert of bezoekers converteren via Google AdWords. Prestatie cookies 30 dagen
Visual Website Optimizer Registreert websitegedrag waarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeterd kan worden. Prestatie cookies 100 dagen
Google Doubleclick Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van onze advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 1 jaar
Google Adwords remarketing Plaatst op andere websites die worden

bezocht relevante advertenties.

Targeting cookies 540 dagen
LinkedIn Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 90 dagen
Facebook Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 180 dagen

Wil je geen cookies accepteren?

Business Apps vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele cookies. Deze cookies helpen je om makkelijker door onze website te navigeren. Deze cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kun je ze op de volgende manier uitschakelen:

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Disclaimer

Op dit moment bekijk je de openbare website van Business Apps of één van haar labels. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die je op deze site aantreft.

Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Business Apps redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Business Apps geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Business Apps geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Business Apps berust bij Business Apps en/of de labels van Business Apps. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Business Apps. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Business Apps geen invloed uitoefent of die niet door Business Apps onderhouden worden. Business Apps heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Business Apps niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Business Apps biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Business Apps een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Business Apps deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Business Apps noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Business Apps behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Business Apps nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Business Apps volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Business Apps moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Business Apps B.V., Veemarktkade 8 – ruimte 5333, 5222 AE ’s-Hertogenbosch. Ingeschreven bij KvK onder nummer 58330291

Privacy statement

Bekijk hier het Privacy statement van Business Apps.

Het Privacy statement is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Privacy statement

Business Apps BV, een in Nederland geregistreerde onderneming met registratienummer 58330291, gevestigd te Veemarktkade 8, 5222 AE, ‘s-Hertogenbosch, Nederland, samen met haar dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen, begrijpt het belang van de bescherming van jouw privacy wanneer je onze website en/of onze producten gebruikt.

Deze privacyverklaring vertelt je over de informatie die Business Apps op deze website kan verzamelen, hoe de informatie wordt gebruikt en hoe je bepaalde informatie die wij mogelijk verzamelen, kan openen en corrigeren. Alsmede de wijze waarop persoonsgegevens worden gevraagd in onze producten, hoe deze worden verzameld en waarvoor deze benodigd zijn.

Privacybeleid inzake bezoek websites
Als je als bezoeker kiest om je via deze website te registreren of informatie aan Business Apps te verstrekken, ga je akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze site links naar andere websites bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, websites die worden beheerd door Business Apps en andere gelieerde entiteiten van Business Apps. Merk ook op dat de Business Apps derden kan gebruiken om te helpen bij het onderhouden van de Business Apps-websites.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je niet het gevoel hebt dat je zorgen zijn weggenomen, stel dan gerust een vraag aan ons via het ‘Contact’ gedeelte van de website.

Verzameling van jouw persoonlijke gegevens
Je hebt toegang tot veel onderdelen van onze website zonder persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen. Je kunt vrijwillig kiezen om Business Apps van identificeerbare persoonlijke gegevens te voorzien door formulieren in te vullen, het verzenden van e-mails of andere middelen die van tijd tot tijd op de site worden verstrekt. De persoonlijk identificeerbare informatie die wij van je verzamelen, als je daarvoor kiest, omvat meestal je naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en informatie over jouw bedrijf.

Naast informatie die je vrijwillig verstrekt, kan Business Apps naar eigen goeddunken aanvullende informatie
over je verzamelen van externe bronnen. Persoonlijke informatie die Business Apps verzamelt zal zo redelijk noodzakelijk zijn om aan je verzoek(en) te voldoen en om je de meest relevante, gerichte aanbiedingen en informatie van Business Apps te leveren en voor geen ander doel. Al dergelijke verzamelde informatie wordt hierin “Persoonlijke informatie” genoemd. Ook analyseert Business Apps inkomende en uitgaande siteverkeersgegevens om problemen met zijn servers te diagnosticeren en zijn site te beheren.

Business Apps gebruikt deze gegevens ook om brede demografische informatie over zijn bezoekers, klanten en partners in het algemeen samen te stellen.

Het volgende is een lijst met voorbeelden waarbij je er specifiek en vrijwillig voor kiest om persoonlijke informatie aan Business Apps toe te sturen via deze site, die Business Apps kan gebruiken voor elk doel dat is aangegeven op het moment van jouw inzending:
• Registreren voor toegang tot bepaalde delen van de site;
• Een aanvraag van een test app, demo website of een online afspraak met Business Apps;
• Een contactaanvraag voor meer informatie over onze producten, diensten, evenementen, trainingen en programma’s of om vragen of opmerkingen in te dienen bij Business Apps;
• Abonneren op nieuwsbrieven, informatie, waarschuwingen, aanbiedingen en andere communicatie van Business Apps;
• Een cv en / of sollicitatie indienen voor een mogelijke baan bij Business Apps;
• Deelname aan enquêtes, quizzen, promoties en prijsvragen die van tijd tot tijd op de website beschikbaar zijn.

Gebruik van jouw persoonlijke gegevens
Business Apps maakt gebruik van persoonlijke informatie die via de website wordt verstrekt om een manier te bieden voor klanten, partners, leveranciers en andere contacten om met ons team te communiceren. Business Apps verzamelt de persoonlijke gegevens van je om relaties tot stand te brengen en te onderhouden en om je beter van dienst te kunnen zijn. Indien van toepassing kan Business Apps de persoonlijke informatie ook afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door vrijwillig je persoonlijke gegevens in te dienen, stem je in met het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. In sommige omstandigheden kan Business Apps persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt, delen met betrouwbare zakenpartners. We zullen dergelijke externe zakelijke partners alleen gebruiken om diensten aan ons of namens ons te leveren en het is hun verboden die informatie voor enig ander doel te gebruiken.

Vanwege de bestaande wettelijke, reglementaire en beveiligingsomgeving, kan Business Apps onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn geaggregeerde informatie en / of persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die via de site aan Business Apps wordt verstrekt.

Business Apps zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke onthullingen te beperken tot de volgende omstandigheden: (i) wanneer Business Apps te goeder trouw gelooft dat hij daartoe verplicht is in reactie op een dagvaarding of een andere juridische procedure; (ii) indien redelijkerwijs vereist om dit te doen om de gegevensbeveiligingsmaatregelen, apparatuur, technische operaties en dergelijke van Business Apps te handhaven, bij te werken of anderszins te implementeren; (iii) indien redelijkerwijs noodzakelijk om te identificeren, contact op te nemen of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen of entiteiten om de rechten van Business Apps te behouden en / of te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot het afdwingen van de Gebruiksvoorwaarden voor deze website; (iv) om de rechten of eigendom van Business Apps te beschermen en te verdedigen; of (v) in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van het publiek of van gebruikers van de Business Apps-producten, -services en de site te beschermen.

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. Daarnaast kan Business Apps ook persoonlijke informatie vrijgeven in verband met de verkoop, overdracht of andere overdracht van het Business Apps-bedrijf of een onderdeel daarvan, of als onderdeel van een beveiligingsaudit.

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens
Business Apps levert aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie, voorkeuren en andere informatie die het via deze site heeft verzameld te beschermen en zal nooit willens en wetens toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten Business Apps anders dan zoals hierin beschreven. Je moet zelf ook je steentje bijdragen om jouw informatie te beschermen. Je Business Apps-gebruikersnaam en elk wachtwoord (als dergelijke wordt verstrekt of ingevoerd) zijn vertrouwelijk en we raden je aan deze aan niemand bekend te maken. Helaas kan, vanwege de aard van het internet als een openbaar transmissienetwerk, noch het netwerk van Business Apps noch datatransmissie via internet gegarandeerd 100% veilig zijn.

Dientengevolge, terwijl wij ernaar streven om persoonlijke informatie te beschermen die aan ons is doorgegeven, kan Business Apps de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven, gebeurt dus op eigen risico.

Zodra wij persoonlijke informatie ontvangen, onderneemt Business Apps aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Cookies
Als je informatie bekijkt of downloadt, kunnen we het bezoek volgen via het gebruik van “cookies”. Cookies zijn stukjes informatie die een website overzet naar de harde schijf van een individu voor archiveringsdoeleinden. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en je zult cookies vinden op de meeste belangrijke websites.

Cookies helpen Business Apps om informatie aan te passen aan je voorkeuren en om te zien welke gebieden van de website het meest worden bezocht. Business Apps gebruikt nooit cookies om informatie van jouw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren.

Als je wilt, kunt je de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren. Het is echter mogelijk dat je de website dan niet volledig kunt gebruiken. Meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, is te vinden in onze cookieverklaring.

Web Beacons
Pagina’s op deze website kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die Web Beacons worden genoemd en die soms ook worden aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De webbakens kunnen worden gebruikt om te helpen bij het leveren van cookies op onze hele site om het aantal gebruikers en het bijhouden van siteactiviteiten bij te houden.

Links naar andere websites.
Deze website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet werken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wanneer je via deze website naar andere websites linkt, zijn deze Privacyverklaring en onze privacy maatregelen niet langer van toepassing.

We raden je aan het privacy beleid van elke website te lezen voordat je persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft. Business Apps is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden.

Keuzes met betrekking tot het gebruik van persoonlijke informatie
Bij het vrijwillig verstrekken van je persoonlijke informatie aan Business Apps via deze site, zal Business Apps je persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Mocht je op enig moment beslissen dat je niet langer elektronische communicatie wilt blijven ontvangen, dan heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven of af te melden van dergelijke communicatie door middel van een link in elke dergelijke communicatie, of indien daarin niet wordt voorzien, door een e-mail te sturen of contact met ons op te nemen.

Correcties, toegang tot en updates van uw persoonlijke gegevens
Business Apps streeft ernaar je persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk te houden. Indien je op enig moment wenst je Persoonlijke Informatie te herzien, corrigeren of bij te werken, kun je jouw relevante profiel of registratie bijwerken (indien van toepassing) of contact met ons opnemen via de contact sectie van deze website.

Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, moet je er rekening mee houden dat je op het moment van een dergelijk verzoek voldoende bewijs van je identiteit moet overleggen voordat persoonlijke gegevensbestanden ter beschikking gesteld worden.

Dataretentie
De persoonlijke informatie die je aan Business Apps verstrekt, wordt alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of zoals vereist door de wet. Door je persoonlijke gegevens te bewaren, kan Business Apps je blijven voorzien van zeer persoonlijke diensten, zonder onderbreking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Business Apps behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan je te wijzigen. Raadpleeg de Privacyverklaring regelmatig voor wijzigingen. Je voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat je die wijzigingen accepteert.

Business Apps neemt redelijke maatregelen om je op de hoogte te stellen als er sprake is van een wezenlijke wijziging in onze privacy praktijken met betrekking tot het gebruik van de informatie die je aan Business Apps hebt verstrekt. Business Apps zal deze wijzigingen opvallend vermelden in het Privacy beleid. Business Apps zal ook een bericht plaatsen op de startpagina van zijn website waarin staat dat het Privacy beleid is gewijzigd en zal een link naar het Privacy beleid bevatten.

Privacybeleid inzake Business Apps producten

Via de door Business Apps B.V. geleverde app en/of website worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Business Apps B.V. garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de diensten van Business Apps B.V.. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Business Apps B.V. is de verwerker namens de afnemer van app en/of website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

Gegevens die je aan ons levert voor gebruik van onze services
Door het gebruik van onze app en/of website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door de gebruikers van de app en/of website worden opgegeven en dan uitsluitend voor onze diensten. De afnemer van de app en/of website kan persoonsgegevens, zoals foto’s of teksten, over zichzelf of over een gebruiker delen met anderen.

De afnemer beslist hierin wat gedeeld wordt. Alle, in content geplaatste, gegevens die de afnemer deelt, zijn zichtbaar voor alle gebruikers. Worden de gegevens gedeeld binnen een afgeschermd gedeelte van app en/of website dan worden de gegevens alleen gedeeld met de gebruikers die toegang hebben tot het afgeschermde gedeelte.

Hoewel de apps en websites van Business Apps B.V. beveiligd zijn tegen overname is het altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken. Business Apps B.V. noch de afnemer heeft daar invloed op.

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden:

 • IP-adres
  Verwerker logt de CMS-gebruiksgegevens. Bij elke handeling of actie wordt gelogd vanaf welk IP-adres
  deze actie plaatsvindt.
 • Persoonsgegevens
  Dit betreft gegevens die door de afnemer worden aangemaakt als content of worden geïmporteerd. Een
  voorbeeld hiervan is een foto of persoonsgegevens die benodigd zijn voor het creëren van een persoonlijk
  communicatiemiddel met gebruikers. De volgende gegevens kunnen daarnaast hierbij worden vastgelegd:
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer
  – Geboortedatum
  – Voornaam + Achternaam

De bewaartermijn van deze Persoonsgegevens bedraagt tot 3 maanden na het opzeggen van de overeenkomst.

Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze services.
We verzamelen gegevens over de services die je gebruikt en hoe je deze gebruikt. Zoals wanneer je inlogt in het CMS of wanneer een gebruiker jouw app opstart. Daarnaast houden wij bijvoorbeeld ook bij welke onderdelen van de app worden gebruikt.

Apparaat gegevens
Als er gebruik wordt gemaakt van de app dan houden wij gegevens bij. Dit zijn:

 • Versie OS, systeem etc.
 • Apparaat type

Logbestandsgegevens
Wanneer je onze services gebruikt worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden.

 • ID+Naam van de app
 • ID+Naam van de bezochte pagina
 • Tijdstip
 • Toestel + OS

IP-adres
Verwerker logt de CMS-gebruiksgegevens. Bij elke handeling of actie wordt gelogd vanaf welk IP-adres deze actie plaatsvindt.

Gebruik formulieren
Via de app en/of website is het mogelijk formulieren te verzenden waarin persoonsgegevens worden achtergelaten. Het opslaan van deze formulieren in het CMS is een keuze van de afnemer.

Hoe we gegevens gebruiken
Allereerst is het belangrijk te vermelden dat Business Apps op geen enkele wijze de door jou ingevoerde content of gegevens gebruikt of verstrekt aan derden. Business Apps slaat de content beveiligd op en verzorgt alleen de communicatie van en naar de app en/of website of het CMS.

Het kan zijn dat de afnemer aan Business Apps heeft gevraagd een datakoppeling te realiseren met een derde partij. Ook bij het gebruik van derde partijen worden de ontvangen of verstuurden gegevens nooit opgeslagen.

Als de afnemer gebruik maakt van het Business Apps lesreserveringssysteem of persoonlijke inbox is noodzakelijk dat er persoonsgegevens van gebruikers in ons systeem worden opgeslagen. Deze gegevens gebruiken wij om ervoor te zorgen dat de gebruikers kunnen inloggen. Business Apps gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor deze toepassing.

De logbestanden van het gebruik van app en/of website worden verzameld om gebruiksstatistieken te kunnen opstellen. Deze gebruiksstatistieken geven inzicht in het gebruik van de app met als doel om uiteindelijk het gebruiksgemak van de app en/of website te optimaliseren.

Permissies
Android en iOS hebben permissies (goedkeuring) in groepen onderverdeeld. Waar je vroeger toestemming gaf voor het downloaden van de app, krijg je voortaan in de app, wanneer de permissies nodig zijn, pas de vraag om toestemming te verlenen aan de permissies.

Waarvoor gebruiken wij deze permissies voor:

Beveiliging van gegevens
Voor Business Apps is beveiliging een zeer belangrijk aspect waar we continue scherp op blijven.

 • We coderen services met SSL.
 • Al onze data wordt versleuteld verzonden.
 • Als we data niet hoeven op te slaan zullen we dat ook niet doen.
 • Business Apps medewerkers hebben alleen toegang tot de systemen die noodzakelijk zijn om hun functie te kunnen uitoefenen. Toegangswachtwoorden worden periodiek verplicht gewijzigd.
 • We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw data te beschermen.Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Business Apps B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer het
  platform wordt vernieuwd.

  Neem contact met ons op
  Business Apps verwelkomt vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring hebt of als je informatie of communicatie die je ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op via het ‘Contact’ gedeelte van de website.

Verwerkersovereenkomst

Bekijk hier de model verwerkersovereenkomst die wordt gehanteerd door Business Apps.

De model verwerkersovereenkomst is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Verwerkersovereenkomst Business Apps

Download hier de Verwerkersovereenkomst Business Apps

Download de overeenkomst, vul deze in en stuur deze aan Business Apps retour via info@businessapps.nl