Privacy

Alles op een rij

Hier vind je een overzicht van de huidige voorwaarden en overeenkomsten van Business Apps en onze labels Assurantie Apps, Zwem Apps en Gym Apps. Via het menu aan de linkerzijde kun je de verschillende onderwerpen bekijken en/ of downloaden.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de producten en diensten van Business Apps.

De algemene voorwaarden zijn via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Algemene voorwaarden

Ons cookie beleid

Tijdens een bezoek aan de websites van Business Apps worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Op deze pagina kun je lezen welke informatie er precies wordt verzameld en wat er mee wordt gedaan. Bovendien geven wij een toelichting wat je kunt doen als je geen of niet alle cookies wilt accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan de websites van Business Apps via je browser op de harde schijf van je eigen computer worden opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies zoals:

  • Het onthouden van je loginnaam of instellingen;
  • Het opslaan van je voorkeuren, zodat je dit maar één keer hoeft aan te geven;
  • Het afstemmen van advertenties op je interessegebied.

Het gebruik van cookies is volkomen veilig en cookies worden nooit gebruikt om privégegevens zoals wachtwoorden te achterhalen.

Welke cookies zijn er?

Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze cookies zijn bestellen en elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk.

Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes je tijdens het websitebezoek hebt gemaakt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren.

Prestatie – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina’s je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden hoe je op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén informatie bewaard waarmee je identiteit kan worden achterhaald en de gegevens blijven anoniem.

Targeting – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie netwerk bevindt.

Welke cookies worden er door Business Apps gebruikt?

Om het bezoek aan onze websites makkelijk te maken voor onze bezoekers, maakt Business Apps gebruik van de volgende cookies:

Omschrijving Waarom deze cookie? Welk type cookie is dit? Hoelang wordt deze bewaard?
Google Tag Manager Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke elementen bevatten voor het functioneren van de website Functionele cookies sessie
LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Instagram Hierdoor kun je informatie op onze website delen via social media. Functionele cookies 30 dagen
Google Analytics Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar de bezoeker vandaan komt. Prestatie cookies 2 jaar
Google AdWords conversie pixel Registreert of bezoekers converteren via Google AdWords. Prestatie cookies 30 dagen
Visual Website Optimizer Registreert websitegedrag waarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeterd kan worden. Prestatie cookies 100 dagen
Google Doubleclick Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van onze advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 1 jaar
Google Adwords remarketing Plaatst op andere websites die worden

bezocht relevante advertenties.

Targeting cookies 540 dagen
LinkedIn Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 90 dagen
Facebook Registreert acties van bezoekers na het bekijken of klikken op een van de advertenties met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. Targeting cookies 180 dagen

Wil je geen cookies accepteren?

Business Apps vraagt haar bezoekers om toestemming voor het plaatsen van prestatie en functionele cookies. Deze cookies helpen je om makkelijker door onze website te navigeren. Deze cookies slaan geen privégegevens of wachtwoorden op. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kun je ze op de volgende manier uitschakelen:

Google Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Disclaimer

Op dit moment bekijk je de openbare website van Business Apps of één van haar labels. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die je op deze site aantreft.

Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden: Alhoewel Business Apps redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site juist en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Business Apps geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Verder aanvaardt Business Apps geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van de diensten van Business Apps berust bij Business Apps en/of de labels van Business Apps. Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van Business Apps. Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Business Apps geen invloed uitoefent of die niet door Business Apps onderhouden worden. Business Apps heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is Business Apps niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina’s die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Business Apps biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Business Apps een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Business Apps deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Business Apps noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden. Business Apps behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als Business Apps nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Business Apps volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Business Apps moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Business Apps B.V., Veemarktkade 8 – ruimte 5333, 5222 AE ’s-Hertogenbosch. Ingeschreven bij KvK onder nummer 58330291

Privacy statement

Bekijk hier het Privacy statement van Business Apps.

Het Privacy statement is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Privacy statement

Verwerkersovereenkomst

Bekijk hier de model verwerkersovereenkomst die wordt gehanteerd door Business Apps.

De model verwerkersovereenkomst is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Verwerkersovereenkomst Business Apps

Download hier de Verwerkersovereenkomst Business Apps

Download de overeenkomst, vul deze in en stuur deze aan Business Apps retour via info@businessapps.nl