Afgelopen maand heeft de overheid middels een brief bedrijven op de hoogte gebracht van het actiever controles uitvoeren op het hebben van een RI&E, ook bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers. In elke werkomgeving is veiligheid dus van groots belang. Een veilige werkplek zorgt niet alleen voor het welzijn van medewerkers, maar ook voor hogere productiviteit en tevredenheid. Een effectieve manier om een veilige werkomgeving te creëren en te waarborgen is door middel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In dit artikel ontdek je wat een RI&E inhoudt, hoe je een veilige werkomgeving kunt realiseren en nemen we je mee in 5 stappen voor het uitvoeren van een RI&E. Daarnaast bieden we een handige checklist aan als praktisch hulpmiddel voor jouw organisatie.

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s en gevaren binnen een organisatie om deze te identificeren en evalueren. Het doel is om een veilige werkomgeving te waarborgen door potentiële gevaren te herkennen en passende maatregelen te nemen. Door een RI&E uit te voeren, verkrijg je inzicht in de specifieke risico’s die jouw medewerkers kunnen lopen en onderneem je gerichte acties om deze risico’s te voorkomen of te minimaliseren. Een RI&E kent een aantal vaste onderdelen waaraan het moet voldoen:

 • De inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid met daarbij de maatregelen die al genomen zijn.
 • een inventarisatie van de gevaren op de werkvloer die betrekking hebben op de groep ‘bijzondere categorieën van medewerkers’.
 • De prioritering van de risico’s die daarbij beoordeeld zijn.
 • een plan van aanpak waarin de werkgever de maatregelen die moeten worden genomen benoemd.
 • Toelichting hoe werknemers verschillende deskundigen (bedrijfsarts, arbodeskundige, preventiemedewerker, veiligheidskundige, etc.) kunnen bereiken.

Kijk voor een uitgebreide toelichting waar een RI&E aan moet voldoen op arboportaal.nl

5 stappen voor het uitvoeren van een RI&E:

 1. Plan en organiseer: Stel een planning op, verzamel relevante documentatie en stel een team samen.
 2. Identificeer gevaren: Ga systematisch door de werkplek en identificeer potentiële gevaren, zoals fysieke, chemische, biologische en ergonomische risico’s.
 3. Beoordeel de risico’s: Evalueer de geïdentificeerde gevaren op basis van de waarschijnlijkheid van blootstelling en de ernst van de gevolgen.
 4. Bepaal controlemaatregelen: Identificeer en evalueer maatregelen om de risico’s te verminderen of te elimineren, inclusief technische, organisatorische en persoonlijke beschermingsmaatregelen.
 5. Implementeer, monitor en bijsturen: Voer het actieplan uit, implementeer de maatregelen en monitor regelmatig de effectiviteit ervan. Pas indien nodig het actieplan aan en zorg ervoor dat de RI&E up-to-date blijft.

De oplossing van Business Apps

Onze oplossing biedt de volgende mogelijkheden voor RI&E en andere veiligheidsuitdagingen:

 • Alle informatie altijd en overal beschikbaar: met een eigen app hebben je medewerkers alle belangrijke informatie digitaal, hierdoor is het altijd en overal beschikbaar.
 • Documenten delen, aftekenen en extra controle: met een eigen app beheer en deel je alle relevante documenten zoals certificaten, RI&E, veiligheidsbladen, het BHV-plan, reglementen, handboeken en meer. Daarnaast is het mogelijke om belangrijke documenten te versturen en te laten ondertekenen met optioneel controlevragen om zo te toetsen of het is begrepen.
 • Bijeenkomsten en trainingen: organiseer en deel bijeenkomsten en beheer de aanmeldingen.
 • Verschillende modules: formulieren versturen, ontvangen en registreren inclusief foto’s. Denk aan WPI, LMRA, start-werkbespreking, gedragsobservatie en incidentenmeldingen.

Ben jij benieuwd hoe Business Apps jouw nog meer kan ondersteunen omtrent deze uitdagingen? Bekijk dan onze oplossing voor het beheren en organiseren van RI&E en een veilige werkomgeving of download onze brochure en ontdek alle mogelijkheden.

Concluderend, het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving is van cruciaal belang voor het welzijn en de productiviteit van jouw medewerkers. Door het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kun je de risico’s in kaart brengen en gerichte maatregelen nemen. Volg de stappen die we hebben besproken en maak gebruik van onze handige checklist om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf een veilige werkomgeving biedt.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.