Het waarborgen van veiligheid is in veel sectoren belangrijk. Een veelvoorkomende term binnen het thema veiligheid is HSE. Maar waar staat het eigenlijk voor? En wat houdt het precies in? In dit blogartikel leggen wij je uit wat QHSE inhoudt, welke veiligheidsontwikkelingen er zijn en hoe jij de veiligheid kan waarborgen binnen jouw organisatie.

HSE: waar staat het voor en wat houdt het in?

HSE, of QHSE, staat voor (Quality) Health, safety and Environment. Vertaald naar het Nederlands staat de afkorting voor kwaliteit, gezondheid & veiligheid en milieu. De Nederlandse equivalente afkorting voor (Q)HSE is KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Ieder onderdeel is onder te scheiden in verschillende aspecten.

  • Quality: hier kun je denken aan ISO-certificeringen, naleving van protocollen en kwaliteitszekerheid en -management.
  • Health & safety: beheer van processen, arbo en risico’s, veiligheid en daarbij behorend advies.
  • Environment: denk hierbij aan onder andere milieubeheer en -vergunningen.

De verantwoordelijke voor veiligheid binnen een organisatie, vaak QHSE-manager of KAM-coördinator, regelt het volledige QHSE-systeem. Als verantwoordelijke voer je onder andere verschillende risicoanalyses uit, beheer en implementeer je het beleid en stel je verbeter- en jaarplannen op. Daarnaast faciliteer je diverse zaken voor de medewerkers. Zij dienen in staat te zijn om gevaarlijke situaties te melden, toolboxbijeenkomsten bij te wonen en verschillende inspecties (WPI, LMRA, startwerkbespreking) uit te voeren.

Veiligheid waarborgen en faciliteren

Veiligheid is een actueel onderwerp. Zo hebben alle organisaties (ongeacht de bedrijfsgrootte) een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd dat RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) verplicht is geworden voor iedere werkgever. Zo is veiligheid voor iedere sector belangrijk. Heb jij er al aan gedacht hoe veiligheid wordt gewaarborgd in jouw organisatie? Hoe kunnen medewerkers gevaarlijke situaties melden? Zijn er regelmatig toolboxmeetings? Hoe worden medewerkers op de hoogte gehouden van (gewijzigde) protocollen? Dit zijn allemaal vragen die omhoog komen wanneer het gaat om het faciliteren van een manier om veiligheid te waarborgen.

De oplossing van Business Apps

Onze oplossing biedt de volgende mogelijkheden voor jouw HSE en andere veiligheidsuitdagingen:

  • Documenten delen, aftekenen en extra controle: met een eigen app beheer en deel je alle relevante documenten zoals certificaten, RI&E, veiligheidsbladen, het BHV-plan, reglementen, handboeken en meer. Daarnaast is het mogelijke om belangrijke documenten te versturen en te laten ondertekenen met optioneel controlevragen om zo te toetsen of het is begrepen.
  • Bijeenkomsten en trainingen: organiseer en deel bijeenkomsten en beheer de aanmeldingen.
  • Verschillende modules: formulieren versturen, ontvangen en registreren inclusief foto’s. Denk aan WPI, LMRA, start-werkbespreking, gedragsobservatie en incidentenmeldingen.

Ben jij benieuwd hoe Business Apps jouw nog meer kan ondersteunen omtrent deze uitdagingen? Bekijk onze oplossing voor veiligheid of download onze brochure en ontdek alle mogelijkheden over het beheren en organiseren van HSE.

Concluderend, HSE en het waarborgen van veiligheid zijn in iedere sector van essentieel belang. Door processen te beheren, risico’s te analyseren en protocollen na te leven zal de veiligheid op de werkvloer vergroten. Het faciliteren van deze zaken voor je medewerkers is daarbij cruciaal.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.