Nieuwe tarieven Business Apps

Bij Business Apps werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening. De ontwikkelingen in de markt en de fors toenemende kosten maken het noodzakelijk om onze tarieven aan te passen.

Onze kosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen, met als gevolg dat we ook jouw prijzen moeten verhogen om de kwaliteit te kunnen garanderen die je van ons gewend bent. Gegeven het inflatie cijfer van het CBS van 14,5% en de significante kostenstijgingen vanuit onze leveranciers informeren we je graag op tijd middels dit bericht.

Wij hebben alles goed berekend en zullen niet meegaan met het CBS cijfer en een lagere indexatie aan je doorbelasten voor 2023.
Onze contracten zullen verhoogd worden met 9 % per 1-1-2023.

Onderstaand een toelichting:

  • Energiekosten: Zoals bekend zijn de energiekosten het afgelopen jaar enorm gestegen. Energiekosten zijn een significante kostenpost voor ons als software- en SaaS provider en deze zijn over het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd. Denk hierbij aan de kosten voor onze online ontwikkeltools, beheer van de softwarecode en de servers in de datacenters.
  • Kostenstijgingen leveranciers: Onze leveranciers hebben de prijzen gedurende 2022 sterk verhoogd en vrijwel alle leveranciers verhogen hun tarieven wederom per 1 januari 2023. Deze verhogingen zijn (vele malen) hoger dan dat wij de afgelopen jaren in de markt hebben ervaren.
  • Loonkosten: Gedreven door het CPI en de ongekende krapte op de arbeidsmarkt van de IT- dienstverlening zullen wij de lonen van ons personeel moeten verhogen. Daarnaast maken wij additionele kosten voor recruitment en voor retentie van ons beste personeel.
  • Beveiliging: Wij investeren continu in de beveiliging van onze datacenters en diensten. De toenemende securitydreiging en de snelheid waarmee kwaadwillende personen nieuwe manieren van misbruik ontwikkelen, maken dat de kosten om de beveiliging op niveau te houden significant toenemen.
  • Software: De software waarmee wij ontwikkelen, beheren, monitoren, beveiligen en herkennen zijn fors duurder geworden.

We realiseren ons dat de benoemde wijziging impact op je heeft. Wij hebben de enorme kostenstijgingen van afgelopen jaar opgevangen voor onze klanten. Je kunt ervan uitgaan dat wij maatregelen nemen om de prijsverhogingen zo gering mogelijk te houden.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.